Senec

V prípade záujmu o školenie napíšte na:

skolenia@denato.sk

 

  • Nezabudnite uviesť o ktoré školenie máte záujem a kde. 
  • Je nutné zaplatiť zálohu na účet čo najskôr.

    (č.ú. zašleme po prihlásení sa na mail skolenia@denato.sk alebo telefonicky 0902/427 770). 

    Záloha sa vracia iba v prípade nekonania kurzu, nie v prípade Vášho nedostavenia sa na kurz. 

  • Záujemcov oslovujeme podľa poradia. 
  • V prípade, že máte záujem o individuálne školenie /1osoba/ cena školenia je 180,- eur. /možnosť školenia v Senci a vo Veľkom Krtíši u školiteľky po dohode/

Rimavská Sobota

V prípade záujmu o školenie napíšte na:

evaziroskurzy@gmail.com 

 

  • Nezabudnite uviesť o aké školenie by ste mali záujem, počet záujemcov, prípadne telefonický kontakt.