Školenia Rimavská Sobota: Eva Nails

  • V prípade záujmu o školenie v Rimavskej Sobote u našej školiteľky Evy Žírošovej napíšte mail na evaziroskurzy@gmail.com 
  • Nezabudnite uviesť o aké školenie by ste mali záujem, počet záujemcov, prípadne telefonický kontakt.